Teambuilding

Wat wil je met je team bereiken? Welke doelen heb je? Waar bevinden zich verbeterpunten en waar kan je team aansturing of extra motivatie gebruiken? Door vooraf te bepalen wat je met de teambuilding wilt bereiken kun je het succes ervan meetbaar maken. Daarnaast zorgt het stellen van doelen voor focus: je doet niet zomaar activiteiten en opdrachten, maar werkt samen doelgericht en planmatig aan een beter functionerend team. Dat is teambuilding met meerwaarde. Hieronder geven we je een aantal voorbeelden van doelen die je kunt hebben met de teambuilding.

Samenwerken
Het thema samenwerken is een van de meest voorkomende doelen bij teambuilding. We kijken hierbij naar de teamsamenstelling, het gedrag van de deelnemers tijdens de activiteiten en hoe de samenwerking kan worden verbeterd. Een zeer geschikt thema voor nieuwe (samengestelde) teams, bijvoorbeeld na een fusie of reorganisatie.

Vertrouwen
In ieder bedrijf zijn er situaties waarbij er wantrouwen is. Dat kan binnen een team zijn, bijvoorbeeld door verborgen agenda’s. Of nadat er een nieuw team is gecreëerd, door een fusie of reorganisatie. Het vertrouwen is weg en iedereen kiest voor zijn eigen belang. Juist dan is het essentieel dat (nieuwe) teamleden elkaar echt leren kennen, om het vertrouwen te herstellen of te creëren.

Communicatie
Communicatie binnen een team is cruciaal en is de verbinding tussen samenwerken en vertrouwen. Wanneer je aan dit doel wilt werken tijdens je teambuilding dan spelen kernwoorden als non-verbaal, verbaal, zender/ontvanger, metacommunicatie, lichaamstaal en feedback een grote rol.

Leiderschap
Heb jij de juiste leider in je team? Er bestaan verschillende vormen van leiderschap. Zo heb je charismatische leiders, die met hun enthousiasme collega’s aansturen. En je hebt managers die instructies geven volgens een duidelijk protocol. Wanneer in een team meerdere leiders zitten, kan dit tot problemen leiden. Teambuilding met dit doel geeft je inzicht in het gedrag van de deelnemers en je team.